Tuesday, November 5, 2013

Εβδομάδα Εκπαίδευσης για τον Κόσμο 2013

ΕΜΠΡΟΣ ΓΙΑ ΕΝΑΝ ΒΙΩΣΙΜΟ ΤΡΟΠΟ ΖΩΗΣ!

Αγαπητοί φίλοι και φίλες,

Για δεύτερη χρονιά φέτος σας καλούμε από αυτόν τον ιστότοπο να λάβετε μέρος στην Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Εκπαίδευσης για τον Κόσμο 2013, η οποία είναι από τις 16-24 Νοέμβρη. 

Η Εβδομάδα Εκπαίδευσης για τον Κόσμο είναι μια δράση ευαισθητοποίησης, η οποία πραγματοποιείται κάθε χρόνο την τρίτη εβδομάδα του Νοέμβρη και έχει στόχο να προωθήσει  πρακτικές και θεματικές της Εκπαίδευσης για τον Κόσμο στα κράτη μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης.

Η Εκπαίδευση για τον Κόσμο αφορά την κατανόηση των βασικών στοιχείων που συνιστούν την έννοια της ιδιότητας του πολίτη του κόσμου (Global Citizenship) τα οποία είναι: 

·                     επίγνωση του κόσμου γύρω μας και του ρόλου μας ως πολιτών του κόσμου αυτού
·                     συμπεριφορές σεβασμού για την διαφορετικότητα και δεξιότητες διαπολιτισμικού διαλόγου 
·                     κατανόηση των αιτίων και των συνεπειών των μεγάλων θεμάτων που αφορούν τον κόσμο
·                     ευκαιρίες για ανάληψη δράσης για να δημιουργήσουμε έναν πιο δίκαιο κόσμο

Η Εβδομάδα Εκπαίδευσης για τον Κόσμο αναπτύσσεται με διάφορους τρόπους γύρω από ένα κοινό θέμα κατά την ίδια χρονική περίοδο, σε τοπικό ή εθνικό επίπεδο σε πολλές Ευρωπαϊκές και μη χώρες, και συντονίζεται από το Κέντρο Βορρά Νότου του Συμβουλίου της Ευρώπης.

Το γενικό θέμα για το 2013 έχει οριστεί από την ομάδα των εθνικών συντονιστών της Εβδομάδας Εκπαίδευσης για τον Κόσμο του Κέντρου Βορρά Νότου του Συμβουλίου της Ευρώπης, ως «Εμπρός για έναν βιώσιμο τρόπο ζωής!». 

Ας αξιοποιήσουμε την ευκαιρία του θεσμού της Εβδομάδας, για να αναστοχαστούμε και να συζητήσουμε ποιος είναι βιώσιμος τρόπος ζωής, να τον οραματιστούμε και κυρίως να τον σχεδιάσουμε και να τον κάνουμε πράξη!

Για εσάς που θέλετε να υλοποιήσετε κάποιες δράσεις με το σχολείο σας ή με την οργάνωση/ομάδα σας έχουμε επιλέξει ορισμένες δραστηριότητες και αντίστοιχο εκπαιδευτικό υλικό το οποίο θα βρείτε σ' αυτόν τον ιστότοπο (στο οριζόντιο μενού). Δείτε ιδιαίτερα το εγχειρίδιο "Άλλαξε την οπτική σου!" και τα κεφάλαια με τίτλο "Παγκοσμιοποίηση" και "Ανάγκες και Τρόπος Ζωής".

Επίσης μπορείτε να αντλήστε ιδέες από παλαιότερες αναρτήσεις στον ιστότοπο της Εβδομάδας Εκπαίδευσης για τον Κόσμο οι οποίες περιλαμβάνουν υλικό από δραστηριότητες που πραγματοποίησαν εκπαιδευτικοί απ' όλη την Ελλάδα στο πλαίσιο της Εβδομάδας Εκπαίδευσης για τον Κόσμο 2012.

Στην Εβδομάδα Εκπαίδευσης για τον Κόσμο παίρνουν μέρος εκπαιδευτικοί, φορείς της τυπικής και της μη τυπικής εκπαίδευσης, οργανώσεις νέων, Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις και οποιοσδήποτε άλλος φορέας εκπαίδευσης ο οποίος ενδιαφέρεται.

Μπορείτε να μας ενημερώνετε για τις δράσεις σας και να καταθέτετε τις δικές σας εισηγήσεις, συμπληρώνοντας το σχετικό έντυπο αίτησης συμμετοχής και αποστέλλοντάς το στην συντονίστρια της Εβδομάδας για την Εκπαίδευση για τον Κόσμο στην Ελλάδα Δρ. Ευγενία Βαθάκου

Οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι θα συμπληρώσουν την αίτηση συμμετοχής στην Εβδομάδα Εκπαίδευσης για τονΚόσμο θα λάβουν μια Βεβαίωση Συμμετοχής υπογεγραμμένη από τον εκπρόσωπο του Κέντρου Βορά - Νότου του Συμβουλίου της Ευρώπης.

Eπίσης περιμένουμε υλικό από την πραγματοποίηση των δραστηριοτήτων (φωτογραφίες, κείμενα, videos, σχόλια κτλ) για να το παρουσιάσουμε στο Blog μας εδώ.

Ευελπιστούμε ότι η συμμετοχή σας στο πρόγραμμα θα συμβάλλει στη διεκδίκηση ενός κόσμου δικαιότερου, ενός κόσμου ισότητας και ανθρωπίνων δικαιωμάτων για όλους τους πολίτες αυτού του πλανήτη.

Ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα που διοργανώνεται από το:

Κέντρο Βορρά-Νότου του Συμβουλίου της Ευρώπης
Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Παγκόσμια Αλληλεξάρτηση και Αλληλεγγύη
(North South-Centre of the Council of Europe
European Centre for Global Interdependence and Solidarity)
Ιστοσελίδα Βορρά-Νότου του Συμβουλίου της Ευρώπης: www.nscentre.org 

Thursday, March 7, 2013

Εργαστήριο Δημιουργικής γραφής στο 1ο Γυμνάσιο Πάτρας


1Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΤΡΑΣ                                          

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΓΡΑΦΗΣ ΤΟΥ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΩΝ ΕΦΗΒΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΑΣ ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑ


ΔΟΜΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

1. Γνωριμία   των  συμμετεχόντων (με ασκήσεις θεατρικού παιχνιδιού και ένα ψυχολογικό τεστ)-Συνειδητοποίηση της διαφορετικότητας του κάθε μαθητή με στόχο την ενδυνάμωση της ομάδας.

 Συγκεκριμένα: Τα μέλη του λογοτεχνικού εργαστηρίου του 1ου Γυμνασίου της Πάτρας γνωρίζονται μεταξύ τους. Πρόκειται για παιδιά των Β΄και Γ΄τάξεων του σχολείου , που δε γνωρίζονται όλα μεταξύ τους. Μέσα από ασκήσεις για ζέσταμα  και ασκήσεις συνενοχής που χρησιμοποιούνται στο θεατρικό παιχνίδι καθώς και με  ένα ψυχολογικό τεστ (γράφουν τα παιδιά 4 ζώα που τους αρέσουν κατά σειρά προτίμησης και δίπλα στο καθένα το λόγο που το προτιμούν με μία λέξη μόνο –τα ζώα αποκαλύπτουν στοιχεία για τον ευατό μας: το πρώτο  δηλώνει τον ιδανικό εαυτό μας, το δεύτερο τον πραγματικό, το τρίτο την εικόνα που δείχνουμε στους άλλους και το τέταρτο τον ιδανικό μας σύντροφο) προσπαθούμε να ζεστάνουμε την επικοινωνία μεταξύ τους. Μπορεί να λάβει μέρος στα παιχνίδια και στο τεστ και ο καθηγητής που υλοποιεί και συντονίζει τη δράση . Είναι ένας τρόπος να ενδυναμωθεί η σχέση συντονιστή-καθηγητή με τους μαθητές του εργαστηρίου. Επιπλέον, οι παραπάνω ασκήσεις και το τεστ μπορούν αναμφισβήτητα να υποστηρίξουν το θέμα του εργαστηρίου, αφού με το ψυχολογικό τεστ αντιλαμβανόμαστε ποιοι είμαστε αλλά και πόσο διαφορετικοί είμαστε ο ένας από τον άλλον, ενώ με τις ασκήσεις για ζέσταμα και τις ασκήσεις συνενοχής, οι διαφορετικοί μεταξύ τους μαθητές αντιλαμβάνονται τον τρόπο με τον οποίο η διαφορετικότητα του καθενός τελικά συνδράμει στη δημιουργία μιας συσπειρωμένης ομάδας.


2. Χωρισμός σε υποομάδες –τιτλοφόρηση υποομάδων  με χρήση κωδικοποιημένου ονόματος (αντιπροσωπευτικό για  τα μέλη τους )


3. Προβολή τρέιλερ της ταινίας του Άκι Καουρισμάκι «Το λιμάνι της Χάβρης» και ολογόλεπτη εισήγηση από τη συντονίστρια-καθηγήτρια σχετική με την υπόθεση της ταινίας και τις κριτικές για αυτήν (βλ.  http://www.youtube.com/watch?v=PN5CFQtGpzE )

Στη συνέχεια δίνεται άσκηση δημιουργικής γραφής, όπου οι μαθητές της κάθε υποομάδας καλούνται να γράψουν ένα φανταστικό διάλογο μεταξύ των δύο πρωταγωνιστών (του μεσήλικα λούστρου και του έφηβου λαθρομετανάστη) με όριο λέξεων τις 300. 


Άσκηση ενσυναίσθησης :Ύστερα η κάθε υποομάδα (καλό είναι να είναι τρεις γιατί έτσι επιτυγχάνεται η λειτουργικότητα του εργαστηρίου) καλείται να  αφηγηθεί  την ιστορία από την πλευρά του κάθε προσώπου. Τα πρόσωπα  της ιστορίας είναι  τρία  και ο στόχος είναι να προσεγγίσουμε την αλήθεια με τα μάτια του άλλου, έτσι ώστε να αποκτήσουμε ενσυναίσθηση. Ακολουθεί  ανάγνωση των αφηγήσεων της κάθε υποομάδας και συζήτηση για τις αντιδράσεις των πρωταγωνιστών, με στόχο την προσέγγιση της αλήθειας, η οποία τελικά πηγάζει από τη σύνθεση και των τριών εκδοχών.Άσκηση: Να  γράψετε λέξεις που γεννήθηκαν στο μυαλό σας  βλέποντας το βίντεο και να προσπαθήσετε να γράψετε ένα ολιγόστιχο ποίημα (από 4 έως 16 στίχους) με σκέψεις που συνειρμικά προκύπτουν από την κινηματογραφημένη ιστορία του βίντεο.


6.Επίλογος

Για το κλείσιμο επιλέχτηκε μια άσκηση που μπορεί να μας οδηγήσει στη συνειδητοποίηση της διαφορετικότητας των ανθρώπων μεταξύ τους. Προτείνουμε λοιπόν στους μαθητές να γράψουν σε μια παράγραφο τις σκέψεις τους  στην ερώτηση: “Πώς θα είναι η ζωή μου σε δέκα χρόνια;”. Στο τέλος όλοι οι συμμετέχοντες διαβάζουν αυτά που έγραψαν και τότε  διαπιστώνουμε πόσο διαφορετικοί είμαστε αλλά και πόσο ίδιοι, αφού όλοι αναζητάμε την ευτυχία !Διάρκεια εργαστηρίου : 4 ώρες


Υπεύθυνη λογοτεχνικού εργαστηρίου, 
                                           Βαρδή Ελένη, φιλόλογος 

Wednesday, February 27, 2013

2o ΓΕΛ Σαλαμίνας

Στο πλαίσιο της "εβδομάδας εκπαίδευσης για τον κόσμο", συμμετείχαν δύο τμήματα της Γ΄ λυκείου (Γ1 και Γ2). Η πρώτη δραστηριότητα ήταν σχετική με τις προκαταλήψεις και τα στερεότυπα που αναπαράγονται και οδηγούν στο ρατσισμό. Χωρίσαμε το τμήμα σε τρεις ομάδες και με αφορμή κάποιες εικόνες από το διαδίκτυο δημιουργήσαμε τρεις ιστορίες σχετικές με τους μετανάστες, τις παρουσιάσαμε στην τάξη και προσπαθήσαμε να αναδείξουμε τα στερεότυπα που ηθελημένα ή αθέλητα είχαν αναπαραχθεί μέσω των ιστοριών. στη συνέχεια διαπραγματευτήκαμε το θέμα των μεταναστών και προσπαθήσαμε να αναδείξουμε τρόπους ομαλής ένταξης των μεταναστών.

Στη δεύτερη δραστηριότητα δοκιμάσαμε με βιωματικό τρόπο να προσεγγίσουμε το πρόβλημα των ατόμων με ειδικές ανάγκες. Με παιγνιώδη τρόπο προσπαθήσαμε να βιώσουμε πώς μπορεί να νιώθουν άνθρωποι με προβλήματα όρασης ή με κάποια φυσική αδυναμία. Έτσι "παίξαμε" την τυφλόμυγα και προσπαθήσαμε να δέσουμε τα κορδόνια των παπουτσιών με το ένα χέρι. Μέσα από αυτές τις δραστηριότητες τα παιδιά εξέφρασαν τα συναισθήματά τους, διαπίστωσαν τα προβλήματα που παρουσιάζονται κυρίως στο χώρο του σχολείου και τελικά κατάρτισαν ένα κατάλογο με λύσεις που μπορούν να εφαρμοστούν στο χώρο του σχολείου, προκειμένου να γίνει πιο φιλικό στα άτομα με ειδικές ανάγκες.

Αυτά προωθήθηκαν τόσο στο διευθυντή του σχολείου όσο και στο σύλλογο γονέων και κηδεμόνων ώστε να αρχίσει με κάποιο τρόπο να αλλάζει η κατάσταση. Τα παιδιά ενθουσιάστηκαν με τις δραστηριότητες και ζητούν επίμονα να συνεχίσουμε, κάτι που σκοπεύουμε να κάνουμε όσο μας επιτρέπει το ωρολόγιο πρόγραμμα.

Υπεύθυνες εκπαιδευτικοί
Κυριακή Χριστιανάκη & Ανδρονίκη ΓάκηThursday, January 3, 2013

Η τάξη υποδοχής, μια τάξη για όλα τα παιδιά του κόσμου


2ο Δημοτικό Νέας Ιωνίας

Η συμμετοχή της Τάξης Υποδοχής στην «Εβδομάδα Εκπαίδευσης για τον Κόσμο» ήταν εξαιρετικά ενδιαφέρουσα, εάν σκεφτεί κανείς πως την Τ.Υ. παρακολουθούν αλλοδαποί μαθητές διαφόρων ηλικιών, οι περισσότεροι των οποίων θεωρούν «πατρίδα» τους μία άλλη χώρα, εκτός της χώρας διαμονής τους, την Ελλάδα. 

Μέσα από τις δραστηριότητες που υλοποιήθηκαν, οι μαθητές έμαθαν να αναγνωρίζουν τις πέντε ηπείρους στο χάρτη, να βρίσκουν τη θέση χωρών (ανάλογα με την ηλικία και τα ενδιαφέροντα), ενώ καλλιεργήθηκε η φαντασία και η δημιουργικότητά τους. Το τελευταίο δε επετεύχθη μέσω των κατασκευών, με την παρατήρηση και το σχολιασμό φωτογραφικού υλικού από το διαδίκτυο (σπίτια απ’ όλο τον κόσμο), αλλά και με τη συμβολή του βιβλίου «Where children sleep» του James Mollison. Επίσης, μέσω των δραστηριοτήτων αναπτύχθηκε η επικοινωνία και συνεργασία των μαθητών που φοιτούν σε διαφορετικές τάξεις και παρατηρήθηκε η μετάδοση των πληροφοριών και εμπειριών τους στους υπόλοιπους μαθητές του σχολείου. 

Κατά τη διάρκεια της «Εβδομάδας Εκπαίδευσης για τον Κόσμο» αλλά και μέχρι τις διακοπές των Χριστουγέννων, οι μαθητές της Τ.Υ. ζωγράφισαν τις ηπείρους παρομοιάζοντάς τες με δόντια, ζωάκια, φρούτα, μπαλόνια «φανταστικών» σχημάτων κ.ά. Κάποια από τα παιδιά μάλιστα, έγραψαν στις ζωγραφιές τους πληροφορίες για την ήπειρο ή χώρα, την οποία σχεδίασαν και χρωμάτισαν. Το βιβλίο του James Mollison, του οποίου το φωτογραφικό υλικό με παιδιά απ’ όλο τον κόσμο και τα «δωμάτιά» τους εντυπωσίασε και συγκίνησε, μας έδωσε πολλά ερεθίσματα για προβληματισμό, σύγκριση, σχολιασμό και συζήτηση. 

Οι μαθητές εντόπισαν ομοιότητες και διαφορές σύμφωνα με τα δικά τους βιώματα και συζητήσαμε γι’ αυτό που θεωρούμε εμείς «διαφορετικό». Αναλύσαμε τα πλεονεκτήματα της ύπαρξης διαφορετικών στοιχείων ανάμεσα στους ανθρώπους, καταλήγοντας στη σκέψη «πώς θα ήταν ο κόσμος, αν ήμασταν όλοι ίδιοι;». Τέλος, κλείσαμε με αναφορές σε άλλους πολιτισμούς και προβολή αποσπασμάτων από το διαδίκτυο.