Ποιοι Είμαστε

Είμαστε οργανώσεις που δραστηριοποιούμαστε στον χώρο της Εκπαίδευσης για τον Κόσμο, όπως αυτή ορίζεται από το Κέντρο Βορρά - Νότου του Συμβουλίου της Ευρώπης, με κοινό στόχο την προώθηση ενός κόσμου δικαιοσύνης, ισότητας και αειφορίας.


_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________


_____________________________

_____________________________

_____________________________    

No comments:

Post a Comment