Άνιση Κατανομή Πλούτου

Άνιση Κατανομή Πλούτου

  • Οι ανισότητες στην Παγκόσμια Κατανομή του Πλούτου είναι τεράστιες. Χαρακτηριστικό είναι ότι το 1% του πληθυσμού κατέχει το 50% του παγκόσμιου πλούτου! Παρακολουθήστε το σύντομο αυτό βίντεο σχετικά με το θέμα, http://www.youtube.com/watch?v=9z1bk81vzfMhtt

  • Ακολουθεί σύνδεσμος που μας κατευθύνει στην βιωματική άσκηση "Κάνε ένα βήμα μπροστά για την Ισότητα!" Η άσκηση αυτή έχει στόχο να ευαισθητοποιήσει τους συμμετέχοντες όσον αφορά τις οικονομικές και κοινωνικές ανισότητες στον κόσμο, να προωθήσει την ενσυναίσθηση γι' ανθρώπους οι οποίοι ζουν σε πολύ διαφορετικές και δύσκολες συνθήκες σε σχέση μ' εμάς, να βοηθήσει στην κατανόηση / συνειδητοποίηση της δικής μας θέσης στον κόσμο και τι σημαίνει αυτό για την παγκόσμια κοινωνία. https://www.dropbox.com/s/49lbg3ykzrdmqrt/%CE%92%CE%AE%CE%BC%CE%B1%20%CE%BC%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CF%84%CE%AC_%CE%91%CE%BD%CE%B9%CF%83%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B5%CF%82.pdf?dl=0


No comments:

Post a Comment