Πείνα στον ΚόσμοΣτην ενότητα αυτή και στους πιο κάτω συνδέσμους θα βρείτε πλούσιο εκπαιδευτικό υλικό σχετικά με το φαινόμενο της πείνας, τα αίτια και τις συνέπειες αυτής και τους λόγους για τους οποίους αξίζει να την καταπολεμήσουμε!

Αναλυτικά:
Η πιο κάτω ιστοσελίδα έχει αναπτυχθεί από το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αιγαίου και παρέχει εκπαιδευτικό υλικό το οποίο θα ευαισθητοποιήσει και θα ενημερώσει τους μαθητές πάνω στο θέμα της πείνας στον κόσμο. Περιλαμβάνει ποικίλες εφαρμογές που ελέγχουν τις γνώσεις που αποκτώνται, συνδυάζοντας εικόνα, ήχο, βίντεο, υπερσυνδέσεις αλλά και εικονική πραγματικότητα.

Το υποστηρικτικό υλικό που θα βρείτε στον σύνδεσμο που ακολουθεί έχει αναπτυχθεί από τον Εκπαιδευτικό Τομέα της Action Aid Ελλάς με στόχο την ενημέρωση των μαθητών σχετικά με το δικαίωμα στην τροφή και την ευαισθητοποίησή τους σχετικά με την άνιση κατανομή αυτής στον κόσμο. Το υλικό αποτελείται από δραστηριότητες, πηγές και στατιστικά στοιχεία.

Στον σύνδεσμο αυτό θα βρείτε υλικό που έχει αναπτύξει η Action Aid σχετικά με τον 1ο Στόχο της Χιλιετίας o οποίος αφορά την μείωση της φτώχειας και την εξάλειψη της πείνας.

No comments:

Post a Comment