Wednesday, October 8, 2014

Πρόσκληση συμμετοχής στην Εβδομάδα Εκπαίδευσης για τον Κόσμο 2014


ΘΕΜΑ: ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ !


Αγαπητοί φίλοι και φίλες,

Σας καλούμε και αυτή την χρονιά να λάβετε μέρος στην Εβδομάδα Εκπαίδευσης για τον Κόσμο, η οποία είναι από τις 15-23 Νοέμβρη 2014. 

Η Εβδομάδα Εκπαίδευσης για τον Κόσμο είναι μια δράση ευαισθητοποίησης, η οποία πραγματοποιείται κάθε χρόνο την τρίτη εβδομάδα του Νοέμβρη και έχει στόχο να προωθήσει  πρακτικές και θεματικές της Εκπαίδευσης για τον Κόσμο στα κράτη μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης.

Η Εκπαίδευση για τον Κόσμο αφορά την κατανόηση των βασικών στοιχείων που συνιστούν την έννοια της ιδιότητας του πολίτη του κόσμου (Global Citizenship) τα οποία είναι: 
·              επίγνωση του κόσμου γύρω μας και του ρόλου μας ως πολιτών του κόσμου αυτού
·              συμπεριφορές σεβασμού για την διαφορετικότητα και δεξιότητες διαπολιτισμικού διαλόγου 
·               κατανόηση των αιτίων και των συνεπειών των μεγάλων θεμάτων που αφορούν τον κόσμο
·               ευκαιρίες για ανάληψη δράσης για να δημιουργήσουμε έναν πιο δίκαιο κόσμο

Η Εβδομάδα Εκπαίδευσης για τον Κόσμο αναπτύσσεται γύρω από ένα κοινό θέμα κατά την ίδια χρονική περίοδο, σε τοπικό ή εθνικό επίπεδο σε πολλές Ευρωπαϊκές και μη χώρες και συντονίζεται από το Κέντρο Βορρά - Νότου του Συμβουλίου της Ευρώπης.

Το θέμα για το 2014 έχει οριστεί από την ομάδα των εθνικών συντονιστών της Εβδομάδας Εκπαίδευσης για τον Κόσμο, ως η «ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ» (Food Security). Διατροφική Ασφάλεια υπάρχει όταν όλοι οι άνθρωποι έχουν πρόσβαση σε επαρκές, ασφαλές και θρεπτικό φαγητό για να καλύψουν τις διατροφικές τους ανάγκες.

Το θέμα αυτό είναι πιο επίκαιρο από ποτέ καθώς αφορά:

- Το βασικό δικαίωμα στην τροφή και το μείζον ζήτημα της ακραίας φτώχειας και της πείνας στον κόσμο
- Τα συστήματα προμήθειας (παραγωγής & εμπορίας) της τροφής μας    
- Τις συνήθειές μας ως καταναλωτών -  πως μπορούμε να μειώσουμε την σπατάλη
- Το οικονομικό σύστημα γενικότερα και την συνετή και με επίγνωση χρήση των χρημάτων μας για την επίτευξη των αλλαγών που επιδιώκουμε

Ας αξιοποιήσουμε την ευκαιρία του θεσμού της Εβδομάδας, για να μάθουμε περισσότερα για τα αίτια και τις συνέπειες της φτώχειας και της πείνας, ν' αναστοχαστούμε και να κατανοήσουμε την διατροφική αλυσίδα, την άμεση και πολλαπλή σύνδεσή μας μέσω αυτής με πολλούς ανθρώπους από την χώρα μας αλλά και από μακρινές χώρες και να συνειδητοποιήσουμε την δύναμη που μας δίνει αυτή η σύνδεση για να δημιουργήσουμε έναν κόσμο δικαιοσύνης και ισότητας!


Στην Εβδομάδα Εκπαίδευσης για τον Κόσμο παίρνουν μέρος εκπαιδευτικοί, φορείς της τυπικής και της μη τυπικής εκπαίδευσης, οργανώσεις νέων, Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις και οποιοσδήποτε άλλος φορέας εκπαίδευσης ενδιαφέρεται.

Για εσάς που θέλετε να υλοποιήσετε κάποιες δράσεις με το σχολείο σας ή με την οργάνωση/ομάδα σας έχουμε επιλέξει ορισμένες δραστηριότητες και αντίστοιχο εκπαιδευτικό υλικό το οποίο θα βρείτε σ' αυτόν τον ιστότοπο (στο οριζόντιο μενού). Επίσης μπορείτε να αντλήστε ιδέες από παλαιότερες αναρτήσεις στο Blog της Εβδομάδας Εκπαίδευσης για τον Κόσμο, οι οποίες περιλαμβάνουν υλικό από δραστηριότητες που πραγματοποίησαν εκπαιδευτικοί απ' όλη την Ελλάδα στο πλαίσιο της Εβδομάδας Εκπαίδευσης για τον Κόσμο 2012 και 2013.

Μπορείτε να μας ενημερώνετε για τις δράσεις σας και να καταθέτετε τις δικές σας εισηγήσεις, συμπληρώνοντας το σχετικό έντυπο αίτησης συμμετοχής και αποστέλλοντάς το στην συντονίστρια της Εβδομάδας για την Εκπαίδευση για τον Κόσμο στην Ελλάδα Δρ. Ευγενία Βαθάκου
Εmailevathakou@hotmail.com

Οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι θα συμπληρώσουν την αίτηση συμμετοχής στην Εβδομάδα Εκπαίδευσης για τον Κόσμο, θα λάβουν μια Βεβαίωση Συμμετοχής, υπογεγραμμένη από τον εκπρόσωπο του Κέντρου Βορρά - Νότου του Συμβουλίου της Ευρώπης στην Λισαβόνα και την συντονίστρια στην Ελλάδα.

Eπίσης περιμένουμε υλικό από την πραγματοποίηση των δραστηριοτήτων (φωτογραφίες, κείμενα, videos, σχόλια κτλ) για να το παρουσιάσουμε στο Blog μας εδώ.

Ευελπιστούμε ότι η συμμετοχή σας στο πρόγραμμα θα συμβάλλει στη διεκδίκηση ενός κόσμου δικαιότερου, ενός κόσμου ισότητας και ανθρωπίνων δικαιωμάτων για όλους τους πολίτες αυτού του πλανήτη.

Ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα που διοργανώνεται από το:

Κέντρο Βορρά-Νότου του Συμβουλίου της Ευρώπης
Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Παγκόσμια Αλληλεξάρτηση και Αλληλεγγύη
(North South-Centre of the Council of Europe
European Centre for Global Interdependence and Solidarity)
Ιστοσελίδα Βορρά-Νότου του Συμβουλίου της Ευρώπης: www.nscentre.org 


No comments:

Post a Comment